CHUNG CƯ ĐẠI THANH 45M 47M 55M 59M 66M 76M MỚI CẬP NHẬT

chung cư goldseason
chung cư the golden palm
http://phanphoichungcuso1taihanoi.blogspot.com/

* Chung cư đại thanh 45m 47m 55m 59m 66m 76m tổng hợp các căn còn lại trước khi bàn giao nhà:
- Theo đúng tiến độ như Chủ Đầu Tư là chung cư đại thanh ct8 ct10 sẽ bàn giao vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12 này bàn giao nhà:
* 45.53m2, CT8: lh: 0977. 079. 403
- Tầng 7   căn 04,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công TB -  ĐB
- Tầng 10 căn 38,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban côn g ĐN - ĐB
- Tầng 14 căn 38,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công ĐN - ĐB
- Tầng 15 căn 24,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công ĐN - TN
- Tầng 17 căn 24,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công ĐN - TN
- Tầng 26 căn 24,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công ĐN - TN
- Tầng 28 căn 38,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công ĐN - ĐB
- Tầng 29 căn 24,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công ĐN - TN
- Tầng 31 căn 04,    giá gốc 12.36tr/m2,  ban công TB  - ĐB

* 47.31m2, CT10A:      lh: 0977. 079. 403
- Tầng 5   căn 10,    giá gốc 10tr/m2,  ban công TB
- Tầng 10 căn 10,    giá gốc 10tr/m2,  ban công TB
- Tầng 11 căn 12,    giá gốc 10tr/m2,  ban công TB
- Tầng 15 căn 10,    giá gốc 10tr/m2,  ban công TB
- Tầng 21 căn 10,    giá gốc 10tr/m2,  ban công TB
- Tầng 26 căn 10,    giá gốc 10tr/m2,  ban công TB
- Tầng 28 căn 32,    giá gốc 10tr/m2,  ban công ĐN

*  55.8m2, CT10:          lh: 0977. 079. 403
+ CT10A:   - Tầng 6  căn 24,    giá gốc 13tr/m2,    ban công TN
                   - Tầng 14 căn 24,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TN
                   - Tầng 21 căn 18,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TN
+ CT10B:  - Tầng 6   căn 10,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                   - Tầng 10 căn 28,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                   - Tầng 11 căn 28,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                   - Tầng 18 căn 06,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                   - Tầng 21 căn 22,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TN
                   - Tầng 22 căn 10,   giá gốc 12tr/m2,    ban công TB
                   - Tầng 23 căn 16,   giá gốc 11.5tr/m2, ban công TN
                   - Tầng 24 căn 06,   giá gốc 11.5tr/m2, ban công TB
                   - Tầng 26 căn 44,   giá gốc 12.5tr/m2, ban công ĐB
                   - Tầng 30 căn 06,   giá gốc 10tr/m2,    ban công TB
                   - Tầng 31 căn 44,   giá gốc 10tr/m2,    ban công ĐB.
+ CT10C:   - Tầng 06 căn 10,  giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                   - Tầng 19 căn 28,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                   - Tầng 22 căn 06,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                   - Tầng 23 căn 38,   giá gốc 11.5tr/m2, ban công ĐN

* 59.9m2, Tòa CT8, CT10:     lh: 0977. 079. 403
+ CT8       - Tâng 5   căn 02,   giá gốc 13tr/m2,       ban công ĐB
                  - Tầng 16 căn 20,   giá gốc 13tr/m2,      ban công TN
                  - Tầng 18 căn 20,   giá gốc 13tr/m2,      ban công TN
                  - Tầng 26 căn 02,   giá gốc 12.5tr/m2,   ban công ĐB
+ CT10: A- Tầng 12 căn 36,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐB
               B- Tầng 8   căn 36,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐN
               B- Tầng 10 căn 36,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐN
               B- Tầng 14 căn 24,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐN
               B- Tầng 20 căn 24,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐN
               B- Tầng 21 căn 36,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐN
               B- Tầng 26 căn 02,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐB
               C- Tầng 6   căn 24,   giá gốc 13.39tr/m2, ban công ĐN

* 66.12m2, Tòa CT8:           lh: 0977. 079. 403    
+ CT8A:   - Tầng 7  căn 14,    giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
+ CT8B:   - Tầng 11 căn 34,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                 - Tầng 25 căn 14,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                 - Tầng 27 căn 28,   giá gốc 11.5tr/m2, ban công ĐN
+ CT8C:   - Tầng 12 căn  8,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                 - Tầng 19 căn 14,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                 - Tầng 24 căn 28,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                 - Tầng 29 căn 14,   giá gốc 11.5tr/m2, ban công TB

* 76.86m2, Tòa CT10:          lh: 0977. 079. 403
+ CT10A  - Tầng 12 căn 36,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                 - Tầng 24 căn 36,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
+ CT10B  - Tầng 12 căn 34,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                 - Tầng 22 căn 04,   giá gốc 13tr/m2,    ban công TB
                 - Tầng 26 căn 34,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
+ CT10C  - Tầng 19 căn 34,   giá gốc 13tr/m2,    ban công ĐN
                 - Tầng 25 căn 34,   giá gốc 11.5tr/m2, ban công ĐN
                 - Tầng 30 căn 04,   giá gốc 10tr/m2,    ban công TB

* Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
___ TRUNG KIÊN ___ 0977. 079. 403___
___        YaHoo       ___ kimkangn098 ___

* Ngoài chung cư đại thanh ct8, ct10 ra Tôi còn có các căn ở các dự án khác của CĐT như:
- chung cư đại thanh 36m, 38m, 42m
- chung cư vp5 linh đàm 45m 58m 60m 61m 72m 90m
- chung cư kim văn kim lũ ct11 45m 59m 62m 68m 77m
- chung cư kim văn kim lũ ct12 45m 53 54m 56m 60m 65m 73m