BÁN CHUNG CƯ ĐẠI THANH 55M 58M 59M 66M 76M* Hiên Tôi đang có 1 số lượng các căn hộ ở chung cư đại thanh 2pn do các khách hàng thân của tôi gửi bán với giá cả đảm bảo rẻ nhất thị trường, thương lượng trực tiếp

Căn hộ 2 phòng ngủ:
Diện tích: 55.8m2 gốc: 11tr/m2 - 13tr/m2  LH: 0977. 079. 403
* CT10A: 
- Tầng 11  căn 40,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 21  căn 18,   ban công TN, giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 28  căn 18,   ban công TN, giá gốc 12.5tr/m2  +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT10B:
- Tầng 10  căn 28,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 22  căn 10,   ban công TB,  giá gốc 12tr/m2      +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 24  căn 06,   ban công TB,  giá gốc 11.5tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 26  căn 44,   ban công ĐB,  giá gốc 12.5tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT10B:
- Tầng 6    căn 10,   ban công TB,  giá gốc 13tr/m2       +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 22  căn 06,   ban công TB,  giá gốc 12tr/m2       +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 23  căn 38,   ban công ĐB,  giá gốc 11.5tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp

Diện tích: 58.69m2 gốc: 13tr/m2  LH: 0977. 079. 403
* CT8B:
- Tầng 9    căn 12,   ban công TB,  giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 24  căn 12,   ban công TB,  giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT8C:
- Tầng 7    căn 30,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 15  căn 12,   ban công TB,  giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 25  căn 32,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 30  căn 30,   ban công ĐN, giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp

Diện tích: 59m2 gốc: 13tr/m2  LH: 0977. 079. 403
* CT8A:
- Tầng 21  căn 02,   ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT8B:
- Tầng 22  căn 20,   ban công TN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT8C:
- Tầng 16  căn 20,   ban công TN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 26  căn 02,   ban công ĐB, giá gốc 12.5tr/m2 +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT10B: căn góc
- Tầng 9    căn 36,   ban công ĐB,  giá gốc 13.39tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 14  căn 24,   ban công ĐN, giá gốc 13.39tr/m2  +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 26  căn 36,   ban công ĐN, giá gốc 13.39tr/m2  +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT10C: căn góc
- Tầng 7  căn 24,     ban công ĐN,   giá gốc 13.39tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp

Diện tích: 66m2 gốc: 13tr/m2 LH: 0977. 079. 403
* CT8A:
- Tầng 8    căn 14,   ban công TB, giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT8B:
- Tầng 10  căn 34,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 24  căn 14,   ban công TB,  giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 30  căn 34,   ban công ĐN, giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT8C:
- Tầng 12  căn 08,   ban công TB, giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 20  căn 14,   ban công TB, giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 29  căn 14,   ban công TB, giá gốc 11.5tr/m2  +  chênh thương lượng trực tiếp

Diện tích: 76.86m2 gốc: 13tr/m2 LH: 0977. 079. 403
* CT10A:
- Tầng 12  căn 36,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 25  căn 36,   ban công ĐN, gia gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT10B:
- Tâng 12  căn 34,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tâng 24  căn 34,   ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp
* CT10C
- Tầng 24  căn 34,   ban công ĐN, giá gốc 11.5tr/m2   +  chênh thương lượng trực tiếp
- Tầng 29  căn 04,   ban công TB,  giá gốc 10tr/m2      +  chênh thương lượng trực tiếp
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư
Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ :
____ TRUNG KIÊN ____ 0977. 079. 403 ____
____       YaHoo        ____  kimkangn098  ____

Giá bán: nếu anh/ chị thực sự có thiện chí muốn mua bên em sẽ thương lượng với chủ nhà về căn hộ mà anh/ chị quan tâm để anh/ chị có thể mua được giá tốt nhất có thể