BẢNG GIÁ CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8 42M 45M 58M 59M 62M 66M

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà ở ngay của khách hàng. Hiện Cty Tôi đang có 1 lượng lớn các căn hộ ở Chung Cư Đại Thanh CT8 42m2, 45m2, 58m2, 59m2, 62m2, 66m2,. Các căn hộ được làm trực tiếp với chủ nhà, giá cả luôn đảm bảo được thương lượng với mức giá tốt nhất cho khách hàng. ( sẽ được thương lượng trực tiếp để chốt giá cuối cùng trước khi đặt cọc giữ căn hộ ) LH: 0977. 079. 403

Căn 42m2 Chung Cư Đại Thanh CT8

8A: Tầng 3 căn 36, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 12tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 4 căn 36, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 12tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 15 căn 16, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 21 căn 06, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 18 căn 16, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 20 căn 36, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 12tr/m2 + tiền chênh

Căn 45m2 Chung Cư Đại Thanh CT8

8A: Tầng 14 căn 24, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 12.36tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 31 căn 24, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 10.3tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 7 căn 18, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12.36tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 20 căn 18, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12.36tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 25 căn 24, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 12.36tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 27 căn 18, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12.36tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 9 căn 18, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 12.36tr/m2 + tiền chênh

Căn 58m2 Chung Cư Đại Thanh CT8

8A: Tầng 11 căn 10, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 15 căn 10, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 16 căn 30, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 17 căn 12, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 21 căn 10, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 26 căn 32, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 20 căn 12, hướng cửa ĐN, ban công TB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 22 căn 30, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 24 căn 32, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh

Căn 59m2 Chung Cư Đại Thanh CT8

8A: Tầng 6 căn 02, hướng cửa TN, ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 19 căn 20, hướng cửa ĐB, ban công TN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 8 căn 22, hướng cửa ĐB, ban công TN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 15 căn 02, hướng cửa TN, ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 17 căn 02, hướng cửa TN, ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 24 căn 02, hướng cửa TN, ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 28 căn 22, hướng cửa ĐB, ban công TN, giá gốc 11.5tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 5 căn 20, hướng cửa ĐB, ban công TN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 14 căn 02, hướng cửa TN, ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 18 căn 20, hướng cửa ĐB, ban công TN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 24 căn 02, hướng cửa TN, ban công ĐB, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh

Căn 62m2 Chung Cư Đại Thanh CT8

8A: Tầng 9 căn 32, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 10 căn 32, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh

Căn 66m2 Chung Cư Đại Thanh CT8

8A: Tầng 15 căn 34, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8A: Tầng 25 căn 14, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 9 căn 28, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 8 căn 14, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8B: Tầng 27 căn 14, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 11.5tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 16 căn 08, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 19 căn 14, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh
8C: Tầng 23 căn 34, hướng cửa TB, ban công ĐN, giá gốc 13tr/m2 + tiền chênh

** Thông tin liên hệ về giá vui lòng xin liên hệ:. 
TRUNG KIÊN: 0977. 079. 403