CHUNG CƯ VP5 LINH ĐÀM 45M 58M 60M 61M 72M 90M GIÁ RẺ NHẤT

Chung cư VP5 Linh Đàm 
nhanh tay để sở hữu ngay một căn hộ đẹp nơi thiên đường của ốc đảo..LH : 0977. 079. 403
đủ các căn diện tích 45m, 58m, 60m, 61m, 72m, 90m
* Diện tích 45m: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 12, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 19 căn 40, ban công TN giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 21 căn 12, ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 25 căn 38, ban công TN giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 31 căn 38, ban công TN, giá gốc 14tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 4 căn 40,   ban công TN giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 3 căn 12,  ban công ĐB giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 9 căn 12,  ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân..
- Tầng 12 căn 12, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.

* Diện tích 58m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 12 căn 16, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 18 căn 16, ban công ĐB giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 25 căn 42, ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 21 căn 10, ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 28 căn 16, ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 4 căn 16, ban công ĐB giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 8 căn 34, ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 10 căn 42, ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 16 căn 34, ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 15 căn 10, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.

* Diện tích 60,7m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 24,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 12 căn 26,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 19 căn 02,  ban công TB giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 25 căn 24,  ban công ĐN giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 26 căn 02,  ban công TB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 29 căn 02,  ban công TB giá gốc 14tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 4 căn 24,    ban công ĐN giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 8 căn 26,    ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 10 căn 50,   ban công TB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 16 căn 26,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân

* Diện tích 61,5m: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 20,  ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 18 căn 30,  ban công TN giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 24 căn 44,  ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 21 căn 06,  ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 28 căn 06,  ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 31 căn 46,  ban công TN giá gốc 14tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 5 căn 06,    ban công ĐB giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuận.
- Tầng 8 căn 32,    ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 9 căn 46,    ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 12 căn 44,  ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân

* Diện tích 72m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 28 , ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 23 căn 22,  ban công ĐN giá gốc 14,5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 18 căn 28,  ban công ĐN giá gốc 15tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 29 căn 04,  ban công TB giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 6 căn 48,    ban công TB giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 7 căn 22,    ban công ĐN giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 9 căn 28,    ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân..
- Tầng 12 căn 22,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân

* Diện tích 90m2: LH: 0977. 079. 403

- Tầng 12 căn 14,  ban công TB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 16 căn 14,  ban công ĐN giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 22 căn 14,  ban công ĐN giá gốc 14,5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 27 căn 14,  ban công TB giá gốc 14tr/m2 , chênh thỏa thuân.
- Tầng 5 căn 14,   ban công ĐB giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 6 căn 14,   ban công ĐN giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 9 căn 14,   ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 10 căn 14, ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2,chênh thỏa thuân.


Ai có nhu cầu xin liên hệ: để hỏi cụ thể về giá cả
TRUNG KIÊN: 0977.  079.  403

Chung cư VP5 Linh Đàm là tòa chung cư cuối cùng được xây trong khu bán đảo thơ mộng này. Anh/ chị hãy nhanh tay sở hữu 1 căn hộ đẹp ngay hôm nay.
chung cư 75 tam trinh
chung cư gemek tower
http://phanphoichungcuso1taihanoi.blogspot.com/