bán gấp chung cư đại thanh ct10a 36m, 38m, 47m

Chính chủ cần tiền bán gấp các căn ở chung cư đại thanh ct10a 36m, 38m, 47m  sau: LH: 0977. 079. 403
được thiết kế 1pn, 1pk, 1vs

Căn 36m2: LH: 0977. 079. 403
Tầng 20  căn 22 chênh thỏa thuận
Tầng 23 – căn 20 chênh thỏa thuận
Tầng 6  căn 20   chênh thỏa thuận
Tầng 10  căn 40 chênh thỏa thuận

Tầng 15 – căn 20 chênh thỏa thuận
Tầng 19 – căn 44 chênh thỏa thuận
Tầng 23 – căn 42 chênh thỏa thuận
Tầng 26 – căn 18 chênh thỏa thuận
Tầng 30 – căn 40 chênh thỏa thuận

Căn 38m2:  LH: 0977. 079. 403
Tầng 5 – căn 12   chênh thỏa thuận
Tầng 11 – căn 26 chênh thỏa thuận
Tầng 14 – căn 04 chênh thỏa thuận
Tầng 20 – căn 30 chênh thỏa thuận
Tầng 22 – căn 06 chênh thỏa thuận
Tầng 25 – căn 08 chênh thỏa thuận
Tầng 30 – căn 04 chênh thỏa thuận
Tầng 24 – căn 12 chênh thỏa thuận
Tầng 26 – căn 26 chênh thỏa thuận
Tầng 28 – căn 30 chênh thỏa thuận

Căn 47m2:  LH: 0977. 079. 403
Tầng 11 – căn 10 chênh thỏa thuận
Tầng 23 – căn 30 chênh thỏa thuận
Tầng 27 – căn 10 chênh thỏa thuận

giá sẽ bao phí sang tên cho khách hàng