MẶT BẰNG CÁC CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ


CĂN 02, S= 59.85M2


CĂN 04, S= 59.85M2

CĂN 06, S= 68.34M2

CĂN 08. S= 62.95M2

CĂN 10, S= 45.05M2

 CĂN 12, S= 77.16M2

 CĂN 14, S=45.05M2

 CĂN 16, S= 62.95M2

 CĂN 18, S= 68.34M2

 CĂN 20, S= 59.85M2

 CĂN 22, S=59.95M2

 CĂN 24, S= 68. 34M2

 CĂN 26, S= 62.95M2

 CĂN 28, S= 45.05M2

 CĂN 30, S= 77.16M2

 CĂN 32, S=45.05M2

 CĂN 34, S= 62.95M2

CĂN 36, S= 68.34M2

chung cư 75 tam trinh
chung cư gemek tower
http://phanphoichungcuso1taihanoi.blogspot.com/