MẶT BẰNG CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10B+C 36M 38M 55M 59M 76M

chung cư 75 tam trinh
chung cư gemek tower
http://phanphoichungcuso1taihanoi.blogspot.com/

MẶT BẰNG CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10B+C 36M 38M 55M 59M 76M

* CLICK VÀO XEM TRỰC TIẾP:
CĂN 02B + C . S= 59.9M2


CĂN 04B + C. S= 76.86M2


CĂN 06 B + C. S= 55.77M2


CĂN 08B + C. S= 38.92M2


CĂN 10B + C. S= 55.77M2


CĂN 12B + C. S= 38.92M2


CĂN 14B + C.  S= 59.9M2


CĂN 16B + C. S= 55.8M2


CĂN 18B + C. S= 36.16M2


CĂN 20B + C. S= 36.16M2


CĂN 22B + C. S= 55.8M2


CĂN 24B + C. S= 59.9M2


CĂN 26B + C. S= 38.92M2


CĂN 28B + C. S= 55.77M2


CĂN 30B + C. S= 38.92M2


CĂN 32B + C. S= 55.77M2


CĂN 34B + C. S= 76.86M2


CĂN 36B + C. S= 59.9M2


CĂN 38B +C . S= 55.8M2


CĂN 40B + C . S= 36.16M2


CĂN 42B + C. S= 36.16M2


CĂN 44B + C. S= 55.8M2


____ TRUNG KIÊN ____ 0977. 079. 403 ____
____       YaHoo        ____  kimkangn098 ____